O společnosti Amper Asset Management

Investice a řízení aktiv v energetice

Amper Asset Management (dále AAM) je společností zabývající se investicemi, rozvojem projektů a řízením aktiv v oblasti moderní, decentralizované nízkouhlíkové energetiky. Společnost byla založena partnery Janem Ondřichem a Janem Palaščákem s cílem zúročit jejich téměř patnáctileté zkušenosti v oboru energetiky v České republice a Evropě. 

Vysoce kvalifikovaný tým má významné zkušenosti s rozvojem, financováním a provozem projektů obnovitelných zdrojů a projektů flexibilní kogenerace s akumulací sloužící k vyrovnávání přenosové soustavy. Díky zkušenostem z období vlastnictví společnosti Amper Market, která byla jedním z nejvýznamnějších obchodníků vykupujících elektřinu z obnovitelných zdrojů rámci ČR, má tým významné kompetence v oblasti přípravy a strukturování smluv na výkup elektřiny z těchto zdrojů. V oblasti strukturování kapitálu a ověřování potenciálu investičních příležitostí v Evropě Amper Asset Management úzce spolupracuje s britskou společností Northwood Infrastructure Capital, která je společností regulovanou Financial Conduct Authority, FCA číslo 752154. 

Investiční strategie AAM se zaměřuje na následující aktiva: 

  • fotovoltaické projekty ve fázi zajištěného pozemku a předběžného vyjádření o možnosti připojení k distribuční soustavě, 
  • střešní fotovoltaické systémy, 
  • bateriová úložiště, 
  • projekty a společnosti zabývající se zvyšováním energetické účinnosti (energetické služby se zárukou úspor, budování a správa lokálních distribučních soustav, služby pro distribuční společnosti).

AAM investuje pouze v zemích s rozvinutým tržním prostředím a vysokou vymahatelností práva. Může investovat do majoritních i minoritních podílů a společných podniků s developery s prokazatelnou historií. Díky zkušenostem týmu a synergiím s ostatními společnostmi skupiny (Amper Savings, Amper Industry a Amper Meteo) je proces vyhodnocení investice a due diligence rychlý a efektivní. 

Příklady realizovaných investic: 

  • 4MW FVE, Česká republika, 
  • 27MW FVE, Polsko, 
  • společnost poskytující služby provozovatelům distribučních soustav, Česká republika, 
  • likvidace solárních panelů, Česká republika.